Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland

Publicatiedatum: 15 jul 2011

Dit subsidierapport gaat over een effectiviteits- en kosteneffectiviteitstudie naar het arbeidsre-integratiemodel ‘Individual Placement & Support’ (IPS). IPS is bedoeld om mensen met ernstige en langdurige psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie, ernstige depressies en persoonlijkheidsstoornissen, naar werk te begeleiden. In een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep is nagegaan of mensen door IPS betaald werk krijgen, IPS kosteneffectief is en leidt tot een hogere kwaliteit van leven, meer zelfwaardering en beter sociaal functioneren. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2006-2011) komt voort uit de subsidieronde 2005. Het is uitgevoerd door het Trimbos-instituut (programma Reïntegratie) en het UMC Groningen/Rob Giel Onderzoekcentrum, met subsidie van UWV. Het onderzoek is bekend onder de naam ‘SCION-I’. Later hebben de onderzoekers hier een tweede deelstudie aan gekoppeld: SCION-II. In SCION-II zijn de deelnemers nog een jaar extra gevolgd.

Download: Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland; verslag van een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie. Basisrapport scion-I; bevindingen na 18 maanden follow-up (kennisrapport) (pdf, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten