Arbeidsparticipatie van oudere werknemers

Publicatiedatum: 30 jan 2009

Dit subsidierapport geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de visie van bedrijven op levensfasebewust personeelsbeleid. Daarnaast bevat het rapport een inventarisatie van de inzet van preventieve en curatieve maatregelen om uitval bij oudere medewerkers te voorkomen. Een evaluatie door werkgevers en/of P&O maakt hier onderdeel van uit. Het blijkt dat de meeste organisaties vooral gebruik maken van de maatregelen die zijn opgenomen in cao’s of (arbo)wetgeving. Volgens de bedrijven hebben deze veelgebruikte maatregelen niet altijd de gewenste effecten. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2007-2009) komt voort uit de subsidieronde 2007. Het is uitgevoerd door IVA beleidsonderzoek en advies, met subsidie van UWV.

 

Download: Arbeidsparticipatie oudere werknemers (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten