Samenvatting Kwalitatieve evaluatie dienstverleningsmodel Wajong

Publicatiedatum: 20 jun 2022

Deze samenvatting geeft een beknopt overzicht van het UWV dienstverleningsmodel Wajong, de theorie erachter en de praktijkervaringen van arbeidsdeskundigen. Daarnaast wordt ingegaan op de conclusies en verbetersuggesties die de kwalitatieve evaluatie van het dienstverleningsmodel Wajong heeft opgeleverd.

Het complete rapport is hier(pdf, 3 MB) te vinden.


Effectevaluatie Wajong-dienstverlening

Dit onderzoek is uitgevoerd door Panteia, ZINZIZ en Muzus in het kader van de effectevaluatie Wajong dienstverlening, die valt onder het gezamenlijke UWV-SZW-kennisprogramma Onbeperkt aan het werk. Eerder zijn een beschrijving van arbeidsmarkt- en re-integratiepatronen van Wajongers een haalbaarheidsanalyse voor een netto-effectmeting gepubliceerd. In 2023 verschijnt de eindrapportage van de effectevaluatie Wajongdienstverlening waarin alle onderzoeksresultaten worden samengebracht.

Download: Samenvatting Kwalitatieve evaluatie dienstverleningsmodel Wajong (pdf, 959 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten