Rapportage Kwalitatieve evaluatie dienstverleningsmodel Wajong

Publicatiedatum: 20 jun 2022

De praktijkkennis en ervaringen van de professionals van UWV vormen de basis van deze evaluatie van het dienstverleningsmodel Wajong. De beleidstheorie achter het model is door de onderzoekers in kaart gebracht en getoetst aan literatuur en praktijk.

Het dienstverleningsmodel gaat ervan uit dat UWV alle Wajongers met arbeidsvermogen in beeld heeft en houdt en activerende dienstverlening biedt richting werk en om werk te behouden. Deze activerende Wajong-dienstverlening gaat uit van maatwerk, toegesneden op de situatie van de individuele Wajonger. Het dienstverleningsmodel bestaat dan ook uit een breed aanbod van verschillende activiteiten die aansluiten op de situatie waarin de Wajonger zich bevindt: van trajecten om maatschappelijke deelname te bevorderen tot en met workshops voor succesvol baanzoekgedrag. De verschillende activiteiten zijn volgens de bij het onderzoek betrokken arbeidsdeskundigen en adviseurs intensieve dienstverlening laagdrempelig, sluiten goed op elkaar aan en vormen als het ware stepping stones voor de Wajonger waarmee deze cliënt steeds een stapje dichterbij werk kan komen, passend werk kan vinden en behouden.

De arbeidsdeskundigen en adviseurs intensieve dienstverlening zien echter ook dat er groepen zijn waarvoor de dienstverlening van UWV minder is toegerust, bijvoorbeeld Wajongers die met problematiek op meerdere fronten kampen, zoals gezondheid, schulden, problemen in de thuissituatie of verslaving. Dan is hun situatie dusdanig complex dat werken op de korte tot middellange termijn niet tot de mogelijkheden behoort. Maar ook voor Wajongers die willen werken als zelfstandige missen de professionals specifieke ondersteuningsmogelijkheden.

Resultaat van het onderzoek zijn een aantal breed gedragen suggesties voor verbetering van het model, zoals bijvoorbeeld de inzet van een financieel expert om Wajongers te ondersteunen in het omgaan met wisselende inkomsten. Het onderzoek geeft ook aanbevelingen hoe de dienstverlening in de praktijk beter kan door de randvoorwaarden te optimaliseren, zoals het organiseren van een feedbackloop tussen professionals (en managers) van verschillende regio’s.


Effectevaluatie Wajong-dienstverlening

Dit onderzoek is uitgevoerd door Panteia, ZINZIZ en Muzus in het kader van de effectevaluatie Wajong dienstverlening, die valt onder het gezamenlijke UWV-SZW-kennisprogramma Onbeperkt aan het werk. Eerder zijn een beschrijving van arbeidsmarkt- en re-integratiepatronen van Wajongers en een haalbaarheidsanalyse voor een netto-effectmeting gepubliceerd. In 2023 verschijnt de eindrapportage van de effectevaluatie Wajongdienstverlening waarin alle onderzoeksresultaten worden samengebracht.


Samenvatting

Van dit rapport verscheen ook een samenvatting(pdf, 959 kB).

Download: Rapportage Kwalitatieve evaluatie dienstverleningsmodel Wajong (pdf, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten