Naleving en gedrag offline klanten

Publicatiedatum: 03 nov 2016

UWV Kennisverslag (UKV) 2016-9 gaat in op een onderzoek dat UWV liet verrichten onder 27 WW’ers die geen gebruikmaken van de online dienstverlening via werk.nl (offline klanten) laten interviewen over hun ervaringen met de uitkering en bijbehorende verplichtingen, hun gedrag en omstandigheden. Enige conclusies:

  • Het niet gebruiken van online dienstverlening levert geen specifiek verhoogd nalevingsrisico op.
  • Ontwijken van verplichtingen is geen motief om offline te blijven. Deze klanten hebben juist behoefte aan contact, bijvoorbeeld om fouten te voorkomen.
  • Gedragsmechanismen van offline klanten komen waarschijnlijk ook voor onder klanten die online gaan.
Download: 20161103 ukv-2016-9-naleving-en-gedrag-offline-klanten (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten