Inclusief herontwerp van werk 2.0

Publicatiedatum: 07 feb 2020

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-1 beschrijft de methodiek Inclusief herontwerp van werk 2.0 Deze methodiek is bedoeld voor professionals in de sociale zekerheid die werkgevers vraaggericht willen adviseren op personeelsgebied.

CIAO, het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit Maastricht, dat in samenwerking met UWV is opgericht, heeft de methodiek IHW (Inclusief Herontwerp van Werk) doorontwikkeld tot IHW 2.0. Het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie, dat is gebaseerd op IHW, is sinds 2016 onderdeel van de werkgeversdienstverlening van UWV.

  • Werkgevers verwachten van de publieke werkgeversdienstverlening een vraaggerichte benadering die aansluit op hun behoefte aan informatie, advies en ondersteuning op personeelsgebied, los van afzonderlijke doelgroepen.
  • De nieuwe methodiek IHW 2.0 is een instrument voor methodisch handelen die professionals van UWV en gemeenten ondersteunt in hun rol als strategisch gesprekspartner voor werkgevers op hr-gebied.
  • Waar voorloper IWH 1.0 zich richtte op het creëren van werk voor kandidaten uit de doelgroep voor de banenafspraak (waaronder Wajongers), is IHW 2.0 bedoeld om aangepast werk te organiseren voor de brede groep werkzoekenden die nog geen aansluiting hebben kunnen vinden op de arbeidsmarkt, en ook voor de grote groep werknemers die zijn uitgevallen of het risico lopen om uit te vallen. De diagnosefase van IHW 2.0 bestaat uit een analyse van de organisatie als geheel, de conceptuele bedrijfsanalyse, en daarop aansluitend een analyse van de werkprocessen binnen (geselecteerde) afzonderlijke afdelingen, de operationele arbeidsanalyse.
  • De adviesfase van IHW 2.0 beschrijft scenario’s voor de herverdeling van taken op basis van participatief herontwerp van werk. Per scenario worden de randvoorwaarden voor realisering benoemd: externe randvoorwaarden (geschikte kandidaten, voorzieningen), begeleiding en training van nieuwe medewerkers en de implicaties voor de huidige medewerkers.
  • Het advies aan de werkgever kan ook een globale indicatie van kosten en baten bevatten, en van voor- en nadelen per scenario, net als een voorstel voor implementatie.
  • IHW 2.0 is al met succes toegepast, bijvoorbeeld in de zorgsector en voor een universiteit.
Download: Inclusief herontwerp van werk 2.0 (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten