Implementatie van kennisproducten

Publicatiedatum: 07 okt 2020

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-7 gaat in op factoren die kennisimplementatie bevorderen. Om gebruikers zover te krijgen dat ze een nieuw instrument of een nieuwe werkwijze gaan gebruiken is meer nodig dan alleen een goed uitgewerkt, evidencebased kennisproduct. Het is daarnaast belangrijk gebruikers en management tijdig te betrekken.

UWV voerde een documentenanalyse uit met behulp van het Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI). De analyse beperkt zich tot kennisproducten op het gebied van de sociaal-medische beoordeling maar de inzichten zijn ook toepasbaar op andere terreinen en bieden mogelijk ook aanknopingspunten voor andere organisaties met vergelijkbare problemen. De belangrijkste bevindingen in het artikel zijn:

  • De kenmerken van het kennisproduct zelf zijn van groot belang voor een succesvolle implementatie. Het gaat dan om de juistheid en compleetheid van het product, een goede aansluiting op bestaande werkwijzen en de zichtbaarheid van het effect. Hoewel het hierbij lijkt te gaan om objectieve kenmerken, blijkt de perceptie van de UWV-medewerker van deze kenmerken in de praktijk bepalend voor het verloop van de implementatie. Implementatie zou dan ook vast onderdeel moeten worden van de ontwikkeling van een kennisproduct.
  • De kenmerken van de UWV-medewerker mogen centraler staan bij de implementatie van kennisproducten. Uit de documentenanalyse blijkt dat de normen, taakopvatting en kennis van de gebruiker het gebruik van het product beïnvloeden. Als gebruikers bijvoorbeeld het gevoel krijgen dat zij hun professionele autonomie verliezen door het gebruik van een kennisproduct, kan dit de implementatie belemmeren. Het is daarom van groot belang gebruikers in alle fases van de implementatie te betrekken.
  • De kenmerken van de organisatie en de sociaal-politieke context mogen niet over het hoofd worden gezien. Het management van UWV stelt prioriteiten binnen de kaders van de actuele politieke situatie. Daarmee speelt het een cruciale rol in het scheppen van een klimaat waarin er meer ruimte is voor kennisgedreven werken. Het management helpt door het werken met het kennisproduct onderdeel te maken van het beleid en door tijd en informatie beschikbaar te stellen.
Download: Implementatie van kennisproducten (pdf, 260 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten