Helpt UWV werkzoekenden werk te vinden?

Publicatiedatum: 06 mei 2020

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-4 gaat in op wat effectstudies ons kunnen leren over het nut van onze dienstverlening voor mensen met een WW-uitkering.

Momenteel vindt een evaluatie plaats van de effecten van de persoonlijke dienstverlening aan WW’ers. Los daarvan zijn in het afgelopen decennium verschillende studies verricht naar de effecten van de dienstverlening die UWV aanbiedt.

Uit deze studies komen onveranderlijk significante effecten naar voren die weliswaar beperkt in omvang zijn, maar wel steeds dezelfde kant op wijzen:

  • Inzet van dienstverlening bevordert de arbeidsdeelname.
  • Inzet van dienstverlening vermindert het beroep op WW uitkeringen.
  • Daarbij valt op dat het effect op het uitkeringsberoep sterker is dan het effect op de arbeidsdeelname.

Hoe lang het effect op de arbeidsdeelname aanhoudt, hangt af van de soort dienstverlening: aanbodversterking in de vorm van het trainen van sollicitatievaardigheden heeft een duidelijk duurzamer effect dan arbeidsbemiddeling in de vorm van speeddates met uitzendbureaus.

De dienstverlening helpt ook minder kansrijke WW’ers bij het zoeken en vinden van werk. Dit geldt voor alle onderzochte vormen van dienstverlening, uitgezonderd speeddates met uitzendbureaus. Welke soort dienstverlening het beste helpt verschilt voor de verschillende groepen minder kansrijke WW’ers.

  • Gesprekken hebben vooral nut voor WW’ers met persoonlijke belemmeringen in de vorm van weinig geloof in eigen kunnen, een geringe werkzoekintentie e.d.
  • De training Succesvol naar Werk, ter verbetering van de sollicitatievaardigheden, is effectief voor middelbaar en hoger opgeleide ouderen.
  • Lager opgeleide ouderen hebben vooral baat bij jobhunting en beroepsgerichte training of scholing.


Download: Helpt UWV werkzoekenden werk te vinden? (pdf, 179 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten