Extra scholingsmogelijkheden voor WGA’ers

Publicatiedatum: 24 nov 2020

Scholing kan veel meerwaarde hebben voor WGA’ers met arbeidsvermogen – die overtuiging delen werkgevers, WGA’ers zelf, UWV-professionals, re-integratiebedrijven, Werkgeversservicepunten en Leerwerkloketten die betrokken waren bij een verkennend onderzoek door UWV. Ook de internationale wetenschappelijk literatuur laat zien dat scholing de kansen op werk van deze groep vergroot.

Dit onderzoeksrapport laat zien hoe de verschillende betrokken partijen aankijken tegen de huidige situatie en aan welke voorwaarden eventuele extra scholingsmogelijkheden voor WGA’ers met arbeidsvermogen moeten voldoen. Alle bij dit onderzoek betrokken partijen onderschrijven dat een combinatie van leren en werken met begeleiding kan helpen bij de terugkeer naar werk, maar dat dit in de praktijk weinig wordt ingezet voor deze doelgroep. Daarvoor zijn verschillende redenen, die dit rapport blootlegt. De oorzaken liggen zowel bij werkgevers, WGA’ers en UWV-professionals als bij de externe partijen die betrokken kunnen zijn bij scholing voor deze groep (re-integratiebedrijven, Werkgeversservicepunten en Leerwerkloketten). Uit het verkennende onderzoek blijkt ook dat beperkte basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) voor de WGA-doelgroep vaak een belemmering vormen om weer aan het werk te komen, en dat het handig zou zijn als UWV daarvoor scholing zou kunnen inkopen. Dat is momenteel niet het geval.

Scholing voor arbeidsbeperkten in 2012-2018

Tegelijk met deze publicatie verscheen een rapport(pdf, 1 MB) dat in beeld brengt welke scholing UWV in de periode 2012-2018 in de praktijk bracht voor mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering en tot welke resultaten de scholing van UWV heeft geleid.

Download: Extra scholingsmogelijkheden voor WGA’ers (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten