De no-riskpolis in kaart gebracht

Publicatiedatum: 05 jul 2018

UWV Kennisverslag (UKV) 2018-9 gaat over onderzoek dat UWV deed naar het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers.

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte van deze mensen een beroep doen op een regeling die hun loondoorbetaling compenseert. Dit is de no-riskpolisregeling. Belangrijkste bevindingen:

  • Er is sprake van ondergebruik van de no-riskpolis door werkgevers.
  • Voor Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor werkenden met een WGA-uitkering 50%.
  • Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager: 17% respectievelijk 14%.
  • Een van de verklaringen voor het ondergebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers.
Download: No riskpolis in kaart gebracht 2018 9 (pdf, 317 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten