Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen

Publicatiedatum: 26 okt 2016

Deze rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Daarnaast gaat dit rapport over de bereidheid van werkgevers om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen en over de ervaringen van mensen met gezondheidsbeperkingen op de arbeidsmarkt.

Belangrijke conclusies uit het rapport zijn:

  • Mensen melden zich minder snel ziek in crisistijd; het ziekteverzuim in 2014 was het laagste percentage in de periode 2007-2014, in 2015 nam het weer toe. 
  • Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidshandicap hebben minder vaak betaald werk. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt.
  • De aandacht van werkgevers voor arbobeleid is in de periode 2008-2014 gedaald. 
  • In 2014 had 9% van de werkgevers specifiek beleid om mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen.
  • Van de mensen die nu niet werken (arbeidsongeschikten niet meegeteld) zegt een kwart dat een gezondheidsbeperking de belangrijkste reden is dat zij geen werk zoeken.
  • Mensen met gezondheidsbeperkingen ervaren slechtere (sociale) omstandigheden op het werk; ze voelen zich vaker gepest en ervaren minder mogelijkheden om door te groeien.

Aan het rapport is meegewerkt door het CBS, TNO en UWV.

Download: 20161026 Beperkt in functie (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten