Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking

Publicatiedatum: 06 okt 2021

UWV Kennisverslag (UKV) 2021-7 geeft een overzicht van de arbeidsparticipatie in 2020 van drie groepen arbeidsbeperkten: Wajongers met arbeidsvermogen, mensen in de WGA die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn (WGA gedeeltelijk) en mensen die onder de Participatiewet vallen en zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak.

Bij deze drie groepen daalt de arbeidsparticipatie in de eerste helft van 2020. Dit herstelt zich in de tweede helft van dat jaar voor een deel bij de groepen WGA gedeeltelijk en bij de Participatiewetters. Bij de Wajongers daalt de arbeidsparticipatie echter verder. Ondanks het gedeeltelijke herstel ligt de arbeidsparticipatie van de drie groepen eind 2020 zo’n 1 tot 2 procentpunt lager dan het jaar daarvoor. Deze daling is groter dan bij de totale Nederlandse beroepsbevolking. Voor een deel komt dat doordat arbeidsbeperkten naar verhouding meer werken in een flexibel dienstverband en dat soort werk heeft sterker te lijden onder corona.

Belangrijkste punten uit de analyse:

  • De arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen is eind 2020 gedaald tot 48,4%. Dat is 2 procentpunt lager dan eind 2019. Bij de groep WGA gedeeltelijk daalde het tot 46,3%, een afname van 0,9 procentpunt en bij de Participatiewetters in het doelgroepregister daalde het aandeel tot 45,3%, een afname van 1,1 procentpunt. De afname van de arbeidsparticipatie komt niet doordat mensen vaker dan voorheen hun baan verliezen, maar doordat het moeilijker is om een nieuwe baan te vinden.
  • Het aandeel vaste contracten is in 2020 verder toegenomen bij de drie groepen. De afname zit bij tijdelijke contracten en uitzendcontracten. 
  • De afname van de arbeidsparticipatie doet zich vooral voor in de sectoren die het sterkst geraakt worden door corona: de horeca en catering, de cultuur, de schoonmaak en vervoer en logistiek (waar onder andere het openbaar vervoer en de luchtvaart onder vallen).
Download: Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking (pdf, 551 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten