Vaker aan het werk met een no-riskpolis? Evaluatie experiment vervroegde toekenning no-riskpolis

Publicatiedatum: 31 okt 2019

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een gerandomiseerd experiment met het vervroegd toekennen van het recht op no-riskpolis voor mensen in de vangnet Ziektewet. De mensen in de experimentgroep zijn na een jaar niet vaker of duurzamer aan het werk dan in de controlegroep die geen no-riskpolis kreeg.

Mensen die een WIA-aanvraag doen, hebben in veel gevallen recht op een no-riskpolis, ook als de aanvraag afgewezen wordt. Bij ziekte kunnen ze dan een beroep doen op de Ziektewet, zodat hun werkgever het loon niet volledig hoeft door te betalen. Het doel van de no-riskpolis is om werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Vanuit de Ziektewet zelf kunnen geen no-riskpolissen worden verstrekt, ook niet als mensen na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling hun recht de Ziektewet verliezen. In maart 2017 is een experiment gestart met als doel vast te stellen of de no-riskpolis voor mensen in de Ziektewet het krijgen of behouden van werk bevordert. In totaal zijn 2.500 no-riskpolissen verstrekt.


Download: Effectevaluatie vervroegde no-riskpolis ziektewet (pdf, 651 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten