Impact coronacrisis op werk en werving: ervaringen werkgevers

Publicatiedatum: 02 feb 2021

Dit artikel beschrijft enkele resultaten van een enquêteonderzoek onder werkgevers dat plaatsvond in het najaar van 2020. Aan het onderzoek namen bijna 2.800 bedrijfsvestigingen deel, afkomstig uit vrijwel bedrijfssectoren.

De belangrijkste resultaten:

  • Al voor de invoering van de strenge lockdown in december 2020, had de coronapandemie bij driekwart van de bedrijven impact op het werk. Hierbij kon het ook om een tijdelijk effect gaan dat zich ergens in de periode na de uitbraak van de pandemie had voorgedaan.
  • De coronapandemie had op verschillende manieren impact op het werk. Zo moesten zeven op de tien bedrijven waar de pandemie impact had op het werk aanpassingen doorvoeren om 1,5 meter afstand te kunnen houden, is bij de helft het werk deels of volledig stil komen te liggen en daalde bij een bijna even grote groep de vraag naar producten of diensten. Bij vier op de tien getroffen bedrijven had de coronacrisis invloed op het werk doordat er meer gebruik gemaakt werd van digitale technologie/ICT.
  • Er zijn verschillen tussen sectoren in hoe groot de impact was en de manier(en) waarop de pandemie het werk raakte.
Download: Impact coronacrisis op werk en werving: ervaringen werkgevers (pdf, 227 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten