Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, september 2018

Publicatiedatum: 24 sep 2018

De publicatie ‘Duiding arbeidsmarktontwikkelingen’ van september 2018 staat in het teken van de toenemende spanning op de arbeidsmarkt. UWV meet deze spanning aan de hand van de verhouding tussen vraag naar arbeid en aanbod van arbeid.

  • De vraag naar arbeid neemt sterk toe: eind juni was er een recordaantal van 251.000 openstaande vacatures. Het aantal werkenden is in een jaar tijd met 200.000 toegenomen. Daarvan hebben er 159.000 een vast contract. Door de solide economische groei durven werkgevers meer vast personeel aan te nemen. Ook het aantal uitzenduren blijft toenemen. 
  • Het aanbod van arbeid neemt af: de werkloosheid daalt, evenals het aantal WW-uitkeringen. Het aantal personen met een kortdurende WW-uitkering daalt sneller dan het aantal personen met een langdurige WW-uitkering. Vooral WW’ers van 50 jaar en ouder komen, als ze eenmaal werkloos zijn, moeilijker aan het werk. 
  • Door de toename van het aantal vacatures en de daling van het beschikbare aanbod is de spanning op de arbeidsmarkt verder toegenomen. Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Een toenemend aantal werkgevers ervaart problemen met het vinden van geschikt personeel. Een toenemend aandeel van de werkende beroepsbevolking werkt in een beroepsgroep waar de arbeidsmarkt krap is. Bovendien breidt de krapte zich uit over steeds meer arbeidsmarktregio’s.
Download: Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, september 2018 (pdf, 972 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten