Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, januari 2020

Publicatiedatum: 31 jan 2020

Deze aflevering van de publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen heeft als speciaal thema de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking voor de arbeidsmarkt. Daarnaast komen enkele vaste onderwerpen aan de orde (ontwikkeling WW-uitkeringen, vacatures en krapte op de arbeidsmarkt).

Belangrijkste conclusies:

  • De vergrijzing van de Nederlandse bevolking drukt zijn stempel op de arbeidsmarkt. Het aandeel werknemers van 60 jaar en ouder is in de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. In het themahoofdstuk wordt nader bekeken in welke sectoren en regio's dit aandeel het grootst is en welke gevolgen dit heeft. De toename van het aantal werknemers van 60-plus leidt de komende jaren tot een grote vervangingsvraag door pensionering, maar daar staat tegenover dat het aanbod van het arbeid nog toeneemt doordat mensen langer doorwerken.
  • UWV verstrekte eind december 2019 223.000 lopende WW-uitkeringen. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal lopende uitkeringen met 39.000 gedaald (-15 procent). Het aantal nieuwe uitkeringen is (gemiddeld per week) in het vierde kwartaal van 2019 iets gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Er zijn minder mensen met een WW van langer dan een jaar. Dit aantal is sneller gedaald dan het aantal mensen met een WW van korter dan een jaar.
  • Het aantal vacatures is in het afgelopen kwartaal weer verder gestegen. De stijging is het sterkst bij bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Daarbij gaat het vaak om specialisten in bedrijfsbeheer en administratie. Het grootste aantal vacatures is bij de technische beroepen.
  • De arbeidsmarkt blijft krap. Op alle beroepsniveaus is de arbeidsmarkt krap, ook bij beroepen waarvoor lager onderwijs volstaat. In vergelijking met een jaar geleden heeft de krapte zich uitgebreid naar meer beroepsgroepen en meer arbeidsregio's.


Download: Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, januari 2020 (pdf, 664 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten