Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, april 2021

Publicatiedatum: 15 apr 2021

De publicatie Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, april 2021 geeft een nadere analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt.

  • De verspreiding van het coronavirus en de maatregelen om die verspreiding in te dammen leidden tot een toename in de instroom in de WW in 2020. Vooral direct na de start van de eerste lockdownperiode in maart en april kwamen veel mensen in de WW. Bij de tweede lockdownperiode vanaf half oktober 2020 was de toename veel minder groot dan in het voorjaar. Het eerste hoofdstuk brengt de verdeling van de contractvorm voorafgaand aan de instroom in de WW in beeld in deze twee perioden.
  • UWV verstrekte eind februari 2021 286 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 46 duizend meer dan een jaar geleden (+19%). Deze stijging vond al plaats in de lente, maar was toen minder sterk dan de toename van de werkloze beroepsbevolking. Daarna is het aantal WW-uitkeringen maar beperkt gedaald, terwijl de werkloze beroepsbevolking tussen augustus 2020 en januari 2021 wel duidelijk is afgenomen. Vanaf zomer 2020 is zowel de WW-instroom als de WW-uitstroom relatief hoog, vergeleken met 2019.
  • Het percentage personen met een langdurige uitkering (een jaar of langer) is tussen februari 2020 en februari 2021 gedaald van 21% naar 16%. Het aantal personen met een langdurige uitkering daalt al veel langer, doordat de maximale uitkeringsduur vanaf begin 2016 geleidelijk is verkort van 38 naar 24 maanden. Daarnaast is door de hoge WW-instroom in voorjaar 2020 het aantal personen dat korter dan een jaar WW heeft sterk toegenomen.
  • Eind december 2020 zijn er (na correctie voor seizoeneffecten) 210 duizend openstaande vacatures, dat zijn er 76 duizend minder dan eind 2019. De grootste daling was bij de dienstverlenende beroepen en de commerciële beroepen.
  • Door de afname van het aantal vacatures en de toename van het aantal personen met kortdurende WW, is de spanning op de arbeidsmarkt in 2020 flink afgenomen. Eind 2019 was er nog sprake van een krappe arbeidsmarkt, eind 2020 is de spanning op de arbeidsmarkt gemiddeld.
  • Het aantal ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen is in 2020 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019. De meeste aanvragen waren in de industrie, de handel, de zakelijke dienstverlening en de horeca.
Download: Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, april 2021 (pdf, 629 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten