Het moet kloppen – Bevorderende en belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Publicatiedatum: 02 apr 2014

In dit onderzoek staat de vraag centraal waarom de ene jongere met een licht verstandelijke beperking succesvol is in termen van arbeidsparticipatie en de andere niet. Aan de hand van 25 casusstudies is onderzocht welke factoren bepalend zijn geweest voor succesvolle en niet succesvolle arbeidsparticipatie en welke beïnvloedingsmogelijkheden er zijn om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Dit onderzoek is op verzoek van UWV uitgevoerd door B&A.

Uit de resultaten blijkt dat het  beschikken over sociale en werknemersvaardigheden, een realistisch zelfbeeld, ondersteuning en stimulering vanuit het informele netwerk en een stabiele relatie met begeleiders bevorderend werken voor de arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking.  Een overspannen beeld van het eigen kunnen, een gebrek aan sociale vaardigheden in combinatie met een gedragsstoornis of andere bijkomende problematiek en het ontbreken van een ondersteunend informeel netwerk zijn  belangrijke belemmerende factoren. Het uitsluitend richten van interventies op de jongere heeft weinig rendement als de omgeving een negatieve invloed heeft op arbeidsdeelname. Bij jongeren bij wie er sprake is van overwegend belemmerende factoren zijn daarom naast een individuele aanpak ook interventies die zijn gericht op de omgeving gewenst.

Download: Het moet kloppen (pdf, 4 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten