Uwv.nl, Mijn UWV en het werkgeversportaal bestaan uit veel webpagina’s. Om de toegankelijkheid van onze websites te controleren hebben we een toegankelijkheidsonderzoek (pdf, 693 kB) gedaan. Met steekproeven van 5 pagina’s op uwv.nl, Mijn UWV en het werkgeversportaal hebben we bekeken of iedereen deze pagina’s kan gebruiken. Uit deze steekproeven blijkt dat dit nog niet voor alle pagina’s geldt. De overheid noemt dit status B.

Wij werken er hard aan om alle pagina’s van de websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaring UWV websites

Na het toegankelijkheidsonderzoek heeft UWV een toegankelijkheidsverklaring opgesteld en gepubliceerd voor de websites van UWV. Deze verklaring vindt u in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Datum en ondertekening toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring is op 10 december 2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door de Directeur Informatievoorziening Klant & Service van UWV.
Op 10 december 2020 is voor het laatst gecontroleerd of deze verklaring nog klopt en volledig is. Als het nodig was, is de verklaring aangepast.