We werken aan de toegankelijkheid van uwv.nl, Mijn UWV, het werkgeversportaal en de UWV-app op de volgende manieren:

  • Onze teksten zijn zo geschreven, dat iedereen ze kan begrijpen. Ze zijn kort en hebben weinig moeilijke woorden. Moeilijke woorden leggen wij uit.
  • We gebruiken afbeeldingen en video’s om dingen uit te leggen.
  • Voor mensen die niet goed kunnen horen, ondertitelen we onze video’s.
  • Mensen kunnen onze teksten zo veel mogelijk direct op de website lezen, zonder dat ze op een (pdf-)document hoeven te klikken. De (pdf-)documenten die nog op onze websites staan, vervangen we zo veel mogelijk door andere oplossingen. Bijvoorbeeld door een kortere tekst direct op de website. Als het nodig is om informatie snel bekend te maken, dan kunnen wij nog tijdelijk een pdf plaatsen.
  • Wij testen regelmatig of onze teksten op de website toegankelijk zijn voor mensen die niet goed kunnen horen, zien of lezen.
  • Medewerkers van UWV weten hoe belangrijk het is dat iedereen onze websites kan gebruiken. Daarom houden zij hun kennis van dit onderwerp bij en gebruiken die kennis in hun werk.
  • Bij het ontwerpen van nieuwe pagina’s of een nieuwe website, denken we ook aan mensen die bijvoorbeeld niet goed kunnen lezen, zien of horen.