De toegankelijkheid van uwv.nl

Wij willen onze website toegankelijk maken en houden voor iedereen, binnen de publieke en de beveiligde omgevingen. Wij streven naar webtoegankelijkheid op het niveau AA voor zowel de publieke als de beveiligde omgeving.

Publieke omgeving 

Bij een meting in juli 2017 scoorde het publieke deel van uwv.nl voor 80% voldoende op webtoegankelijkheid. De website verandert steeds, op elk onderdeel. Daarom vraagt webtoegankelijkheid om continue aandacht: we werken blijvend aan verbeteringen op uwv.nl.

Beveiligde omgevingen 

De beveiligde omgevingen voor particulieren, werkgevers en zakelijke klanten voldoen nu nog niet volledig aan de regels voor webtoegankelijkheid. Wij zijn bezig met de vernieuwing van deze portalen.

  • Mijn UWV
    Het portaal Mijn UWV voldoet grotendeels aan de regels voor webtoegankelijkheid. Ook hier werken we blijvend aan verbeteringen.
  • Werkgeversportaal
    Op dit moment voldoet het werkgeversportaal niet volledig aan de regels voor webtoegankelijkheid. De vernieuwing van een groot deel van het werkgeversportaal hebben we in juni 2017 afgerond: de inlogpagina, het aanvragen van een account en het aanvragen van machtigingen. We hebben momenteel de toegankelijkheid van de applicaties onder handen.
  • Zakelijk portaal
    Sinds augustus 2016 kunnen klanten het vernieuwde zakelijk portaal gebruiken.

Word-documenten 

De formulieren in Word-formaat op uwv.nl voldoen niet allemaal aan de regels voor webtoegankelijkheid. Wij vervangen de komende tijd stap voor stap de Word-formulieren door online formulieren. Daarvoor gaan wij eerst ons publicatiesysteem actualiseren en verbeteren. Daar werken we aan sinds januari 2017.

Pdf-documenten van externe partijen

Op uwv.nl plaatsen we ook enkele pdf-documenten die wij niet zelf maken, maar die we hebben laten maken. Deze documenten voldoen niet altijd aan de regels voor webtoegankelijkheid. Samen met de organisaties die deze pdf-documenten maken, gaan we kijken hoe zij de documenten kunnen verbeteren.