Via uwv.nl informeren wij u over de wetten en regelingen die wij uitvoeren. Wij doen ons best om altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Dit doen wij op hoofdlijnen, wat betekent dat we niet álle mogelijke situaties en uitzonderingen beschrijven, maar wel de belangrijkste.

Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet helemaal juist of actueel is. Ziet u onjuiste informatie op de website? Dan waarderen wij het zeer als u reageert. Wij kunnen de informatie dan eventueel aanpassen of onduidelijkheden wegnemen.