De ramingen van de ontwikkelingen in de Ziektewet en WGA in deze nota zijn door de coronacrisis onzekerder dan normaal. Dit geldt vooral voor de ramingen van de Ziektewet, omdat conjuncturele ontwikkelingen direct effect hebben op de uitkeringslasten van deze wet. De WGA reageert met vertraging op conjuncturele ontwikkelingen vanwege de wachttijd van 2 jaar. Een ander gevolg van de coronacrisis is het achterblijven van de premie-inkomsten.

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA in 2021 stijgt licht ten opzichte van 2020 van 0,76% naar 0,78% als gevolg van stijgende WGA-lasten. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 63% te maken met een stijging van de WGA-premie, 21% met een daling en voor 16% blijft de premie gelijk. Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet stijgt van 0,52% in 2020 naar 0,58% in 2021. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewet-lasten. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 68% met een stijging en 21% met een daling van de premie voor de Ziektewet te maken krijgen. Voor 11% blijft de premie voor de Ziektewet gelijk.

Het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de WGA is in de periode 2019-2020 stabiel op 38% van de totale loonsom. We verwachten dat het marktaandeel in 2021 constant zal blijven op 38%. Het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de Ziektewet stabiliseert in 2020 op 46% van de totale loonsom. Ook voor 2021 verwachten we een stabilisatie van het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de Ziektewet op 46% van de totale loonsom.