UWV stelt jaarlijks de sectoraal gedifferentieerde premies vast. De nota Premievaststelling sectorfondsen toont hoe UWV deze premies berekent. 

Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds het eerste half jaar van de WW-lasten en een klein stukje Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers.