De inzet van jobcoaches kan van grote invloed zijn op het functioneren van werknemers met een arbeidsbeperking die extra begeleiding nodig hebben op het werk. Een jobcoach kan zelfs het verschil maken tussen aan het werk zijn of niet. UWV deed in 2022 onderzoek naar knelpunten en mogelijke verbeteringen bij jobcoaching. Samen met alle betrokken partijen – zoals cliënten, jobcoaches, arbeidsdeskundigen en werkgevers –zijn gezamenlijk gedragen oplossingsrichtingen geformuleerd.

Naast een structureel verbeteradvies hebben betrokkenen ook ‘quick wins’ geïdentificeerd die op korte of middellange termijn kunnen worden aangepakt door UWV. Het gaat daarbij om het vergroten van de bekendheid van jobcoaching, vereenvoudiging van formulieren en herziening van het systeem voor kwaliteits- en risicomanagement. Voor de lange termijn wordt gekeken naar (verdere) harmonisatie tussen UWV en gemeenten, om jobcoaching te stroomlijnen en te vereenvoudigen voor alle betrokken partijen.