Van-werk-naar-werktransities horen bij de moderne arbeidsmarkt, ook voor Wajongers. In de periode 2015–2019 werkten ongeveer 70.000 Wajong‑gerechtigden bij een reguliere werkgever. Ongeveer driekwart van hen had in deze periode te maken met een of meer baaneindes, waardoor jaarlijks zo’n
20.000 banen eindigden. Bij een baaneinde stroomt een kwart direct door naar een volgende baan. Een half jaar na het baaneinde is ruim de helft gestart in een volgende baan, na een jaar is dit 67%. Het aandeel dat werk vindt neemt over de volgende jaren nog geleidelijk toe en ligt vier jaren na baanverlies op 83%. Wajongers die op het werk werden begeleid door een jobcoach, dat is rond de
20% van alle werkverliezers, verschillen wat betreft de van-werk-naar-werktransitie nauwelijks van Wajongers die om welke reden dan ook geen jobcoach hadden. Het probleem dat het bij een baaneinde vrij lang duurt voordat men een nieuwe baan heeft gevonden, speelt breed onder werknemers met een Wajong-achtergrond.

Het duurt meestal enige tijd voordat er een re‑integratietraject bij een re‑integratiebedrijf wordt ingekocht om Wajongers te helpen bij het vinden van nieuw werk. In minder dan 5% van de gevallen is deze re integratiedienstverlening binnen een maand na het baaneinde gerealiseerd en meestal wordt een traject pas opgestart als mensen drie maanden of langer zonder werk zitten. In dit opzicht zijn er wel verschillen tussen Wajongers die werkten met of zonder jobcoach: voor mensen die werkten met een externe jobcoach wordt twee keer zo vaak re‑integratiedienstverlening ingekocht als voor degenen die in hun vorige baan werkten zonder jobcoach.

Op basis van interviews, online community’s en groepsgesprekken met werknemers met een Wajong-achtergrond, werkgevers, jobcoaches en arbeidsdeskundigen van UWV komt dit rapport met de aanbeveling om werkbehoud centraler te stellen in de dienstverlening aan Wajongers. Een aantal breed gedragen verbetersuggesties maakt de focus op duurzame arbeidsparticipatie concreet.

Rollen en taakverdeling in de UWV-dienstverlening aan werknemers:

  • Zorg voor een goede start van de baan én de samenwerking, met duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen.
  • Onderhoud als UWV contact met de werkende Wajongers en hun werkgevers.
    • Geef iedere Wajonger een vast contactpersoon bij UWV.
  • Zorg voor een vaste ingang voor werkgevers die werken met Wajongers.

Processen en taken rond baaneinde:

  • Start sneller met het zoeken naar nieuw werk en beleg de regierol.
  • Overweeg de taken van jobcoaches uit te breiden met nazorg en jobfinding.

Verbeterpunten met een brede focus:

  • Zorg voor laagdrempelige en betere communicatie.
  • Zorg voor een vaste contactpersoon bij UWV voor de Wajonger met een coördinerende rol, als onderdeel van een communicatiestrategie die de cliënt centraal stelt.
  • Zorg voor uniformiteit in organisatie en handelen.