Werkgevers zijn voor UWV belangrijke klanten, samenwerkingspartners en stakeholders. UWV wenst inzicht in hoe het de dienstverlening aan werkgevers kan aanpassen zodat het die beter kan laten aansluiten bij de vraag van werkgevers. Daarom is in de UWV Kennisagenda 2020–2021 het kennisthema Werkgevers beter begrijpen opgenomen. De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in onderzoek naar en kennis over (toekomstige) dienstverlening aan werkgevers. Dit artikel gaat in op de resultaten van het kennisthema tot nu toe en hoe deze worden benut.

Dit zijn de belangrijkste opgedane inzichten:

  • De UWV-dienstverlening op het terrein van werk en inkomen is veelomvattend en divers. Onderzoek laat zien dat UWV in zijn werkgeversdienstverlening meerdere rollen heeft die zich laten kenmerken als toetsen, faciliteren of samenwerken.
  • Om in het licht van toekomstige ontwikkelingen goed invulling te kunnen geven aan de taken die UWV voor werkgevers verricht, is het van belang te weten wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. Toenemende flexibilisering (inclusief zzp), sterke groei van externe inhuur van arbeid en gebruik van platforms en sociale media bij de werving en werkzaamheden, zijn trends op de arbeidsmarkt met impact op de UWV‑werkgeversdienstverlening.
  • De combinatie van de werkgeversstrategie om risico’s te spreiden door te werken met intermediairs die de arbeidsrechtelijke risico’s dragen en de diverse taken van UWV, maken het voor UWV, werkgevers en intermediairs lastig om het volledige werkveld van werk en inkomen goed te overzien.
  • Bij UWV-brede dienstverlening is samenwerking tussen UWV, werkgevers én intermediairs essentieel om een goed begrip te krijgen van het volledige werkveld van werk en inkomen, en om bewustzijn te creëren van de diversiteit en de reikwijdte van de UWV-brede taken en de verschillende rollen die UWV daarmee vervult.