Professionals die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, nemen elke dag een veelvoud aan beslissingen die grote impact hebben op klant, arbeidsmarkt en financiën. Het onderzoek, dat met subsidie van UWV is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Panteia, Muzus en Zinziz, laat zien dat bij deze beslissingen een complex web aan factoren wordt meegewogen. De kenmerken van de klant (zoals mogelijkheden en motivatie van de klant) en van de professional zelf (zoals rolopvatting en vaardigheden) spelen de belangrijkste rol. Maar wet- en regelgeving, lokaal beleid, organisatiekenmerken (zoals professionele regelruimte) en arbeidsmarkt spelen ook een rol. Het afwegingskader is dan ook niet simpel vast te leggen in een stroomschema. Professionals vertrouwen bij hun afwegingen op hun intuïtie en maken hun afwegingen vaak in een ‘split second’. Om inzichtelijk te maken wat er komt kijken bij het maken van deze afwegingen, is in het onderzoek dit afwegingsproces in stappen opgeknipt. Dit ‘vertragen van het proces’ blijkt professionals te helpen bij het reflecteren op hun afwegingen en voedt hun vakmanschap. Een belangrijk advies uit het onderzoek is dan ook om professionals daarbij te blijven ondersteunen. Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat klanten niet altijd doorhebben welke invloed zij hebben op de afwegingen van de professionals. Communicatie van professionals met de klant over hun afwegingen is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Om cruciale en betrouwbare input te verzamelen, op basis van shared decision making passende beslissingen te nemen en draagvlak te borgen bij de klant. Dit vraagt dus veel van de professionals. Zij moeten zichzelf binnen dat complexe web van factoren continu op scherp zetten en professionele intuïtie verbinden met methodisch handelen. Het is dan ook belangrijk om hen hierbij te ondersteunen, bijvoorbeeld met intervisie. Daarbij is ook een rol weggelegd voor hun managers: zij zouden meer focus moeten leggen op het voeren van gesprekken over het proces van afwegingen in plaats van de juistheid van de beslissing te beoordelen.