Het aandeel Wajongers dat werkt, steeg naar 24,7% eind 2017 en groeit daarmee richting het aandeel van voor de economische crisis (25,7% eind 2008). Van de ruim 115.000 Wajongers die arbeidsvermogen hebben, werkte eind 2017 bijna de helft. Het werkbehoud van Wajongers verbetert de laatste jaren. Van de Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken, kan het overgrote deel niet direct aan het werk. Deze Wajongers hebben eerst intensieve re‑integratiebegeleiding nodig. Ook is een deel nog niet beschikbaar voor re‑integratie of werk, omdat ze bijvoorbeeld nog bezig zijn met een medische behandeling.

Het aandeel werkende gedeeltelijk WGA’ers steeg van 43,9% eind 2016 naar 44,8% eind 2017. Het aandeel werkende WIA 35 minners(mensen van wie de aanvraag voor de WIA-uitkering is afgewezen omdat hun inkomensverlies ten opzichte van het oude inkomen minder dan 35% is) groeide van 43,5% naar 46,4%. De arbeidsparticipatie van volledig WGA’ers bleef met 8,4% gelijk. Bij de WGA is het onderscheid tussen mensen die zijn ingestroomd vanuit de Ziektewet (voormalig vangnetters) en voormalig werknemers van belang. De monitor laat zien dat de trend in de arbeidsparticipatie verschilt tussen deze groepen en dat hier verschillende mechanismen achter zitten.