De Werkverkenner is een instrument dat een online vragenlijst en UWV-administratiegegevens combineert om de kans op werkhervatting te voorspellen en een snelle diagnose te geven van persoonlijke belemmeringen en mogelijkheden van WW’ers om werk te vinden. 

Dit UKV-artikel beschrijft de belangrijkste conclusies van het eindrapport van het wetenschappelijk onderzoek dat TNO, NOA en VUmc uitvoerden om de Werkverkenner landelijk door te ontwikkelen. De nieuwe Werkverkenner 2.0, die UWV in 2019 gaat gebruiken, is gebaseerd op recente gegevens, voorspelt bij 70% van de WW’er correct of zij het werk binnen 1 jaar hervatten en is landelijk representatief. 

Aan de ontwikkeling van de eerste versie van de Werkverkenner is in 2014 aandacht besteed in artikel 3 in UWV Kennisverslag 2014-3 Ontwikkeling en invoering van de Werkverkenner.