Als een werknemer een WIA-aanvraag doet, heeft UWV als taak te toetsen of de re‑integratie‑inspanningen in de eerste 104 ziekteweken voldoende waren. Als dit niet het geval is en er zijn nog reparatiemogelijkheden, dan kan UWV aan de werkgever een verlenging van de loondoorbetaling opleggen, ook wel loonsanctie genoemd. De werkgever dient het loon dan maximaal 52 weken door te betalen aan de zieke werknemer, zodat hij de tekortkomingen kan repareren en de werknemer de kans krijgt te re‑integreren bij de eigen of een andere werkgever. Zodra de reparatie is voltooid, vervalt de loondoorbetalingsverplichting. Bij 11% van getoetste re‑integratieverslagen wordt een verlenging opgelegd, vaker bij grote bedrijven dan bij kleine bedrijven. 85% van de opgelegde verlengingen heeft als reden dat de werkgever de re‑integratie niet, te laat of verkeerd heeft opgepakt.