Aan welke oplossingen kunnen werkgevers met personeelstekorten denken?:

  • Nieuw talent aanboren. Een werkgever richt zich niet alleen op mensen van buitenaf, maar ook op mensen binnen de eigen organisatie. Ook richten ze zich op specifieke groepen, zoals jongeren of mensen met een arbeidsbeperking.
  • Het werk anders organiseren, bijvoorbeeld door personeel te ontlasten door taken anders te verdelen en administratieve lasten te verminderen.
  • Personeel langer binnen het bedrijf houden, door te kijken naar werkdruk, arbeidsvoorwaarden, roosters, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid.