De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Gemiddeld zijn vier op de tien ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. De wervingsproblemen zijn het grootst bij ict- en technische beroepen.
  • Vacatures zijn volgens werkgevers moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten zijn. Bij ict-vacatures is de vakkennis van sollicitanten vaker dan gemiddeld onvoldoende.
  • Als werkgevers extra inspanningen verrichten om de vacatures te vervullen gaat het vooral om het aanpassen en uitbreiden van het wervingstraject.
  • Bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures is (alsnog) vervuld.
  • Ruim vier op de tien bedrijven verwachten dat het in 2018 moeilijker wordt om vacatures te vervullen dan in 2017.
  • Een van de mogelijke gevolgen hiervan is, volgens werkgevers, dat de werkdruk bij het huidige personeel kan toenemen.