Het WGA-instroompercentage is het hoogst bij grote bedrijven en het laagst bij kleine bedrijven. Ook als we rekening houden met het feit dat grote bedrijven vaker eigenrisicodrager zijn, is er geen duidelijk verschil in het WGA-instroompercentage tussen werknemers van publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers. De uitstroom uit de WGA ligt bij werknemers van eigenrisicodragers structureel iets hoger dan bij publiek verzekerde werkgevers, de doorstroom naar de IVA is aanzienlijk hoger.