Het plaatsen van vacatureteksten blijkt de belangrijkste wervingsmethode voor werkgevers. Dit doen zij vaak in combinatie met andere wervingsmethoden, zoals het zelf actief benaderen van kandidaten of het inschakelen van een externe organisatie.

Andere belangrijke uitkomsten van dit onderzoek zijn:

  • Het zelf verspreiden van vacatureteksten gebeurt vooral via de eigen website, sociale media en vacaturesites. Wervingsvideo’s komen maar beperkt voor en bijna altijd in combinatie met een vacaturetekst. •Het actief benaderen van kandidaten gebeurt het meest via eigen personeel, relaties en sociale media.
  • Als bedrijven externe hulp bij het werven inschakelen, is dat meestal een wervings- en selectiebureau. Dit gebeurt met name bij vacatures waarvoor een hoger opleidingsniveau wordt gevraagd. 
  • De gebruikte sociale media verschillen sterk naar gevraagd opleidingsniveau. Facebook wordt vooral ingezet voor lager en middelbaar niveau en LinkedIn voor hogere opleidingsniveaus. 
  • Werkgevers verwachten in de toekomst niet wezenlijk anders te gaan werven. Wel leggen zij een sterker accent op sociale media bij het zelf actief benaderen van kandidaten. 
  • Een op de vijf bedrijven neemt personeel aan zonder externe werving. Dit gebeurt vooral via relaties en doorstroom na stages.