Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte van deze werknemers een beroep doen op een regeling die hun loondoorbetaling compenseert: de no riskpolis. In de afgelopen 5 jaar verstrekte UWV jaarlijks tussen de 35.000 en 45.000 Ziektewet-uitkeringen voor mensen met een no riskpolis. Hiervan nemen werkenden met een WAO-, WGA- of Wajong-uitkering en de zogeheten WIA 35 minners (werkenden die voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld) 85 tot 90% voor hun rekening. Dit artikel gaat in op de vraag in welke mate werkgevers voor deze groepen gebruikmaken van de no-riskpolis.

Belangrijkste bevindingen:

  • Er is sprake van ondergebruik van de no riskpolis door werkgevers.
  • Voor Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor werkenden met een WGA-uitkering 50%.
  • Voor WAO’ers en WIA 35 minners liggen de geschatte percentages veel lager: 17% respectievelijk 14%.
  • Een van de verklaringen voor het ondergebruik is onbekendheid met de no riskpolis bij werkgevers en werknemers.