De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Bijna twee derde van de werkende laagopgeleiden heeft een vast contract. Dat is bijna evenveel als gemiddeld. Ook werken ze vaak fulltime. 
  • 63% van de laagopgeleiden met een WW-uitkering vindt binnen een jaar weer een baan. Wel hebben laagopgeleiden een grotere kans om terug te vallen in de WW.
  • Uitzendwerk is belangrijk voor laagopgeleide werkzoekenden. Hoewel de kans om weer werkloos te worden groter is blijven toch de veruit meeste WW’ers die aan de slag gaan op een uitzendcontract het grootste deel van het jaar aan de het werk.
  • Beroepen in de techniek en transport & logistiek bieden de beste kans op werk voor laagopgeleiden. Ook in agrarische beroepen zijn er goede kansen op werk, maar daar is het werk vaker seizoensgebonden.
  • In bedrijfseconomische en administratieve beroepen zijn de kansen op werk voor laagopgeleiden beperkt. De concurrentie tussen werkzoekenden is hier hoog en er verdwijnt vooral op de lagere niveaus veel werk door technologische ontwikkelingen.
Er is ook een praktijkgids ‘Kansen voor laagopgeleiden’(pdf, 1 MB). De gids is bedoeld voor professionals die laagopgeleiden helpen bij het zoeken naar werk.