Sinds de invoering van de Participatiewet trekt UWV zich geleidelijk terug uit de netwerken die tot doel hebben kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in de organisatie en afstemming van de begeleiding en zorg van deze jongeren die relatief veel begeleiding nodig hebben.

Dit onderzoek brengt de ervaringen met en de bestaande kennis en inzichten over netwerken rondom kwetsbare jongeren in kaart en vertaalt dit in handvatten voor de inrichting van de netwerken in de nieuwe situatie. Op basis van de verzamelde inzichten hebben de onderzoekers een werkagenda ontwikkeld, waarmee netwerkpartners de samenwerking kunnen verbeteren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek, met subsidie van UWV.

De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in UWV Kennisverslag (UKV) 2016-2.