De hoofdpunten:
  • Tweederde van de werklozen in de WW heeft binnen 1 jaar een nieuwe baan. Uitzendkrachten komen het vaakst aan het werk (80%), personen uit de financiële dienstverlening (38%) het minst.
  • 60% van de werkhervatters blijft minimaal 1 jaar onafgebroken aan het werk. Dit percentage verschilt sterk per sector: het is laag in landbouw en bouw, en hoog in openbaar bestuur, zorg en financiële dienstverlening.
  • Relatief gezien bieden uitzendwerk en de sector onderwijs het meeste perspectief op (duurzame) werkhervatting.