Het doel van Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) is om leerlingen met een leerachterstand en/of cognitieve beperkingen en/of sociaal-emotionele problemen te ondersteunen bij het behalen van hun diploma of startkwalificatie en tevens om voortijdige uitval te voorkomen. Een data-analyse van gegevens over de schoolcarrière van vmbo-leerlingen in Almere in de periode 2002-2011 laat zien dat Lwoo alleen tijdens de onderbouw van het vmbo positief samenhangt met het functioneren op school. Ook blijkt dat Lwoo-leerlingen vaker dan niet-Lwoo-leerlingen voortijdig school verlaten zonder startkwalificatie en arbeidsongeschikt raken. De onderzoekers concludeerden dat Lwoo werkt wanneer het wordt ingezet voor individuele, directe ondersteuning aan het kind in de onderbouw, maar niet in de bovenbouw als het voor groepsgewijze ondersteuning wordt gebruikt.

Dit onderzoek (looptijd: 2007-2013) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door Mind at Work, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap bevorderen.