Onder invloed van de vergrijzing en de gevolgen van de economische crisis heeft de regering voorgesteld om de pensioenleeftijd in twee stappen te verhogen naar 67 jaar. In augustus 2009 deden we in Kennismemo 09/08 Eerste globale verkenning van een verhoging van de pensioenleeftijd een eerste analyse. In dit memo wordt de analyse aangepast aan een nieuw voorstel voor de verhoging van de pensioenleeftijd.

In dit Kenismemo staan de volgende twee vragen centraal:

  • Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor de werkzame beroepsbevolking, ofwel de risicopopulatie?
  • Wat zijn de gevolgen voor het beroep op de socialezekerheidswetten die UWV uitvoert?