Dit onderzoek is opgezet langs de volgende vragen:

  • Wat is de levensloop en de kwaliteit van leven van Wajongers die zijn opgegroeid met een somatische aandoening in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking?
  • Wat is het verschil in levensloop tussen jongeren die in het Emma Kinderziekenhuis van het AMC worden behandeld voor vergelijkbare somatische aandoeningen, maar die geen (Wajong-)uitkering hebben aangevraagd en degenen die dat wel hebben gedaan?
  • Hoe verschillen wel- en niet-succesvolle Wajongers (in termen van arbeidsparticipatie) qua levensloop, kwaliteit van leven, angst en depressie, ziektecognitie, zelfbeeld en motivatie, en in welke mate dragen deze factoren bij aan succesvolle arbeidsparticipatie?

Dit onderzoek (looptijd: 2007-2010) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap bevorderen.