De kans op werk is voor Wajongers groter in het midden- en kleinbedrijf dan in het grootbedrijf (vanaf 100 werknemers). Het blijkt dat sterke persoonsgebondenheid, grote diversiteit en invloed van bedrijfscultuur en werkklimaat maken dat de aanpak sterk contextafhankelijk is. Dit gecombineerd met de diverse samenstelling van de groep Wajongers maakt re-integratie van Wajongers tot een uiterst complexe aangelegenheid.

Dit onderzoek (looptijd: 2007-2009) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door Vilans en TNO, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap te bevorderen.