Dit onderzoek (looptijd: 2007-2009) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door Vilans, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap te bevorderen.