De gegevens over het aantal inwoners per gemeente (peildatum: 1-1-2022) zijn afkomstig van het CBS, de gegevens over uitkeringen (peildatum: 31-12-2022) uit de registratiesystemen van UWV. Om te voorkomen dat lage aantallen tot persoonsniveau herleid kunnen worden, zijn leeftijdsklassen samengevoegd tot nieuwe, op basis van de wet logische leeftijdsklassen.

Alle informatie is ook beschikbaar als Excelbestand. Hiermee kunt u uw eigen analyses maken.