Vrijwel alle werkgevers geven in het werkgeversonderzoek aan dat zij het belangrijk vinden dat de sollicitant beschikt over de juiste vaardigheden, zoals bijvoorbeeld servicegerichtheid of digitale vaardigheden, voor de functie. De sollicitant moet naast de juiste vaardigheden volgens 61% van de werkgevers ook beschikken over specifieke vakkennis. Relevante werkervaring (38%) en het beschikken over de juiste diploma’s en certificaten (41%) wordt daarentegen door een kleinere groep werkgevers belangrijk gevonden.

Arbeidsmarktadviseur Jena de Wit verwacht dat werkgevers in de toekomst vaker water bij de wijn zullen moeten doen als het gaat om functie-eisen. ‘We horen al langer geluiden dat werkgevers steeds meer belang hechten aan vaardigheden en vakkennis ten opzichte van diploma’s of certificaten. Dit laat het werkgeversonderzoek nu ook zien en we verwachten dat, indien de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, of zelfs toeneemt, werkgevers steeds vaker hun functie-eisen zullen bijstellen. Het zal steeds moeilijker worden om kandidaten te vinden die helemaal of zelfs grotendeels aansluiten op de functie.’

Het wordt voor werkgevers steeds lastiger om vacatures te vervullen. Zo geven de werkgevers in het werkgeversonderzoek aan dat het voor ruim de helft van de ontstane vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden. Dit dwingt werkgevers om sollicitanten aan te nemen die niet helemaal voldoen aan de gevraagde functie-eisen. Dit zou het grote aandeel werkgevers kunnen verklaren dat de afgelopen twee jaar sollicitanten heeft aangenomen die niet beschikten over de gewenste vaardigheden, vakkennis, diploma’s of certificaten of werkervaring.

Werkgevers geven aan vooral relevante werkervaring los te laten als functie-eis. Ruim de helft van de werkgevers (56%) hebben dit gedaan met kandidaten die niet beschikken over de gevraagde relevante werkervaring. Vooral werkgevers binnen het openbaar bestuur, de bouw en de detail- en autohandel nemen vaker kandidaten aan die niet de gevraagde werkervaring hebben.

Wanneer een werkgever een sollicitant heeft aangenomen die nog niet beschikt over de juiste ervaring, vaardigheden, diploma’s of vakkennis, zet de werkgever vooral het leren op de werkvloer in om de sollicitant het vak te laten leren. 93% van de ondervraagde werkgevers geeft aan deze methode in te zetten. Verder laat 53% van de werkgevers de sollicitant een opleiding, cursus of training volgen om de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren. Ook geeft 21% van de werkgevers aan dat zij het takenpakket aanpassen, zodat zij toch iemand kunnen aannemen op de functie.

Voor werkzoekenden is het een positieve ontwikkeling dat werkgevers vaker kijken naar kandidaten die niet voldoen aan alle gestelde functie-eisen. Hierdoor liggen er voor werkzoekenden meer kansen op de arbeidsmarkt om werk te vinden waar ze niet helemaal het juiste profiel voor hebben. Door middel van leren op de werkvloer, het volgen van trainingen en cursussen of het aanpassen van het takenpakket komt een bredere groep kandidaten in aanmerking voor moeilijk vervulbare vacatures. UWV werkt samen met werkgevers in het vinden van kandidaten die door middel van scholing kunnen aansluiten op de vacature. Samen met werkgevers kan er dan een leerwerktraject of een arrangement samengesteld worden waarin kandidaten gereed gemaakt worden om aan de slag te gaan.