Nathalie van Berkel, lid Raad van Bestuur UWV: ‘In de knelpuntenbrief geven we aan waar wetgeving ons in de weg zit en bieden we oplossingsrichtingen om mensen goed te kunnen helpen. Een voorbeeld van zo’n knelpunt in de wet doet zich voor bij het beëindigen van een WW-uitkering na het vinden van een nieuwe baan: Het kan soms zo zijn dat mensen een baan hebben gevonden en niet vrijwillig afstand kunnen doen van hun aanvullende WW-uitkering, terwijl ze dat wel willen. Deze knelpunten kunnen zonder dat er sprake is van ingrijpende veranderingen in het stelsel van wet- en regelgeving aangepast worden.’

Naast de knelpunten die op de korte en middellange termijn opgelost kunnen worden, moet er ook naar het hele systeem van wet- en regelgeving gekeken worden: het is te complex geworden. Hierdoor krijgen burgers niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Door de complexe regelgeving in Nederland te vereenvoudigen kan de hulp vanuit de overheid beter gegeven worden, complexe situaties voorkomen worden en kan er rekening gehouden worden met wat de burger nodig heeft. UWV wil samen met andere publieke dienstverleners het gesprek hierover aangaan met de politiek en ministeries. Nathalie van Berkel: “Iedereen wil vereenvoudiging van wetten en regels, maar vereenvoudiging is niet eenvoudig. Daarom moet dit samen aangepakt worden, door de politiek, de ministeries en de publieke dienstverleners.”

De knelpuntenbrief werd gisteravond uitgereikt op de Avond van de Publieke Dienstverlening in Den Haag. Op deze avond stond nieuwe en betere samenwerking centraal. In aanwezigheid van minister Carola Schouten, Kamerleden, beleidsmakers en andere betrokkenen werd besproken, hoe samenwerking tussen politiek, ministeries en publieke dienstverleners verbeterd kan worden om tot eenvoudige wet- en regelgeving te komen. Nathalie van Berkel: ‘Publieke dienstverlening is van en voor ons allemaal’.

Vandaag vindt in Den Haag de Dag van de Publieke Dienstverlening plaats waar het thema: 'Samen werken aan vereenvoudiging' centraal staat. Een brede groep vertegenwoordigers uit politiek, beleid, uitvoering en het bedrijfsleven gaat met elkaar in gesprek over goede voorbeelden en knelpunten op het gebied van vereenvoudiging. Op verschillende locaties in Den Haag worden door publieke dienstverleners sessies en workshops gehouden over vereenvoudiging en samenwerken. Zo geeft UWV samen met de gemeente Den Haag een workshop met als onderwerp: maatwerk over organisatiegrenzen heen. In deze workshop staat succesvolle samenwerking van UWV en de gemeente Den Haag centraal: door deze gezamenlijke dienstverlening vergroten we de kans dat mensen duurzaam werk vinden en verkleinen we de kans dat ze in de bijstand komen en een flinke inkomens terugval hebben met alle gevolgen van dien.