Maarten Camps, Voorzitter Raad van Bestuur UWV: ‘Wij zijn bezorgd dat er wordt bezuinigd op de scholing voor iedereen op de arbeidsmarkt en dat de STAP-regeling per 1 januari 2024 beëindigd wordt. Zeker nu we weten dat er nog langdurig krapte zal zijn op de arbeidsmarkt. Scholing speelt een belangrijke rol in het verkleinen hiervan en in de ontwikkeling van werkenden ter voorkoming van werkloosheid. Het STAP-budget biedt voor veel mensen, voor wie dit eerst niet mogelijk was, de mogelijkheid om scholing te volgen die hen verder helpt op de arbeidsmarkt. Dat deze mogelijkheid nu komt te vervallen is niet goed voor mensen, bedrijven en de arbeidsmarkt en baart ons dan ook zorgen.’

Het beëindigen van het STAP-budget per 1 januari 2024 heeft geen gevolgen voor de aanvraagperiode die aanstaande maandag 1 mei om 10:00u opengaat. De mensen die een voorinschrijving hebben gedaan kunnen maandag het STAP-budget aanvragen bij UWV. Over de verdere invulling van STAP in 2023 en de mogelijkheid om financiële hulp te krijgen vanuit de overheid bij het volgen van scholing is nu nog niks bekend. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten te gaan kijken op welke manier zij een Leven Lang Ontwikkelen kan blijven stimuleren. UWV gaat in gesprek de minister over hoe een brede groep mensen ondersteund kan blijven worden met het volgen van scholing.

Scholing is een van de belangrijkste oplossingen in het verkleinen van de krapte op de arbeidsmarkt. Door middel van het volgen van een opleiding, cursus of omscholingstraject kunnen werkenden en werklozen zich blijven ontwikkelen en daarmee werkloosheid voorkomen of om een overstap te maken naar een krapte beroep waarbij ze werkzekerheid hebben voor langere tijd. Beide uitkomsten zijn belangrijk in het vergroten van kansen op duurzaam werk voor iedereen, het verkleinen van de krapte en het beter samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

UWV maakt via andere wegen scholing nog wel beschikbaar voor de mensen die dit het meest nodig hebben. Maarten Camps: ‘Mensen met een WW-, WIA of Wajong-uitkering kunnen via het UWV-scholingsbudget een omscholingstraject volgen naar een kansrijk beroep. En werkenden kunnen terecht bij een Leerwerkloket voor hulp en advisering bij het vinden van passende scholing. UWV wil hierdoor nog meer dan voorheen voorkomen dat mensen werkloos raken. Dit doet UWV ook door het opzetten van Regionale Werkcentra samen met gemeenten en sociale partners. Het Regionale Werkcentrum is de plek waar iedereen kan binnen lopen voor alle vragen en hulp bij het vinden van werk, scholing en ontwikkeling de arbeidsmarkt’.

Het beëindigen van het STAP-budget heeft ook grote gevolgen voor de circa 150 UWV-medewerkers die werkzaam zijn in de zogenaamde STAP-unit binnen UWV. Maarten Camps: ‘Deze medewerkers hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het STAP-budget tot een succes te maken. Elke aanvraagperiode zorgen zij ervoor dat het STAP-loket opengaat, dat honderdduizenden aanvragen goed verwerkt worden en dat mensen het STAP-budget kunnen aanvragen. Dat daar mee moet worden gestopt, komt voor hen en voor ons onverwacht en is hard binnengekomen. Wij zullen zorgen dat deze collega's, wanneer hun werkzaamheden voor het STAP-budget ten einde komen, een andere plek binnen UWV krijgen of hen helpen ergens anders werk te vinden’.

De STAP-regeling is gecreëerd ter vervanging van de fiscale aftrek van scholingskosten met als doel om scholing voor een bredere groep beschikbaar te maken. De oude regeling, waarbij al betaalde studiekosten via de belasting afgetrokken konden worden, was minder toegankelijk voor mensen met een lager inkomen omdat zij vaak de mogelijkheid niet hadden om de studiekosten eerst zelf te betalen. Het STAP-budget, zo blijkt uit de resultaten, zorgt ervoor dat iedereen scholing kan volgen om de arbeidsmarktpositie te verbeteren, mede doordat er van te voren geen kosten gemaakt hoeven te worden. Dit maakt de regeling echter nog niet perfect. Maarten Camps: ‘De STAP-regeling is altijd een lerende regeling geweest waarin het Ministerie van Sociale Zaken samen met UWV en andere partners de regeling continu aan het verbeteren is om problemen zoals de weinig arbeidsmarktgerelateerde cursussen in het register en misbruik door opleiders tegen te gaan.’