Afgelopen jaar was 58% van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. In 2021 was dit aandeel nog 55%. Arbeidsmarktadviseur Erica Maurits: ‘De krapte op de arbeidsmarkt is in 2022 op een hoogtepunt terecht gekomen. In het tweede kwartaal was de krapte zelfs zo groot dat er veel meer vacatures waren dan werkzoekenden en dat er in alle beroepsgroepen sprake was van een krappe arbeidsmarkt. Dit droeg eraan bij dat bijna zes op de tien ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar waren.’

Volgens 84% van de werkgevers zijn vacatures moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten reageren. In mindere mate geven werkgevers aan dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn omdat sollicitanten niet over de juiste vaardigheden beschikken (45%) of niet over voldoende vakkennis (35%).

Doordat ruim de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar is zijn werkgevers genoodzaakt oplossingen te vinden. Zo laat 87% van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures de vacature langer openstaan en zet 69% andere wervingskanalen in. Ook verdeelt 42% het werk onder zittende werknemers. Werkgevers zijn in 2022 ook anders gaan kijken naar wat ze vragen en wat ze bieden aan sollicitanten. Het aandeel werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures dat de arbeidsvoorwaarden of functie-eisen aanpaste lag iets hoger dan het jaar ervoor.

Inspanning van werkgever bij moeilijk vervulbare vacatures 2022
Arbeidsvoorwaarden aangepast 39%
Functie-eisen aangepast 32%

Ook kiest 46% van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures ervoor iemand aan te nemen die niet helemaal aan de functie-eisen voldoet en deze kandidaat zelf op te leiden. Dat deed interieurbedrijf Woonmode Rijswijk ook. Zij zochten namelijk een interieurvakman, maar konden niemand vinden die geschikt was. Via een leerwerktraject, waarin kandidaten in negen maanden worden klaargestoomd voor het vak, en hulp van UWV, vonden zij Hamid. Hij is nu in dienst bij Woonmode Rijswijk. Lees het verhaal van Hamid op Inspiratie.UWV.nl.