Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij UWV wanneer zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In totaal hebben werkgevers nu ruim 46.000 zo’n melding gedaan. In april en mei deden werkgevers 13.200 zo’n melding. In de daarop volgende maanden kwamen er 32.800 meldingen bij. Wanneer een vluchteling ander werk vindt tijdens zijn verblijf in Nederland of als de arbeidsovereenkomst van de vluchteling wordt verlengd moet dit ook door de werkgever aangegeven worden bij UWV. Dit is sinds eind mei 5560 keer gebeurd.

Dat er ruim 46.000 meldingen zijn gedaan betekent niet dat er op dit moment ook 46.000 vluchtelingen aan het werk zijn. Het kan zijn dat een vluchtelingen twee banen heeft bij twee verschillende werkgevers. Wat betekent dat er ook twee meldingen voor een persoon zijn gedaan. Ook kan het voorkomen dat de vluchteling inmiddels is gestopt met werken, of een andere baan heeft gevonden en er geen melding is gedaan van de wijziging.

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk in verschillende sectoren. Zo zijn er vluchtelingen aan het werk gegaan in de horeca, zakelijke dienstverlening en transport en logistiek. De meeste vluchtelingen vinden werk via uitzendbureaus. Zo’n 53% van de geregistreerde meldingen geven aan dat de vluchtelingen werk hebben gevonden via een uitzendbureau. Via deze bureaus gaan de vluchtelingen aan het werk als bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker. Ook vinden veel vluchtelingen werk in de horeca (10%), land- en tuinbouw (6%) en de zakelijke dienstverlening (3%). Vooral in de Randstedelijke regio vinden veel vluchtelingen uit Oekraïne werk. De meeste vluchtelingen vinden in de Groot Amsterdam ( o.a. Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer) (13%) een baan. Hier vinden vluchtelingen vooral werk in de horeca en via uitzendbedrijven. Ook in de regio’s Haaglanden (Den Haag, Delft en Rijswijk) (8%) en Rijnmond (o.a. Rotterdam, Barendrecht en Vlaardingen) (6%) vinden veel vluchtelingen werk.

UWV biedt ook hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland willen gaan werken. In veel regio’s werkt UWV samen met gemeenten om vluchtelingen te informeren over de arbeidsmarkt in Nederland. Ook kunnen Oekraïense vluchtelingen hulp krijgen van UWV in het vinden van werk. Zoals bijvoorbeeld gebeurd in de regio Den Haag. Waar vluchtelingen na hun aankomst deel kunnen nemen aan informatiesessies en banenmarkten voor het vinden van werk.

De hierboven genoemde percentages zijn gebaseerd op het aantal door UWV geregistreerde meldingen. Dit aantal meldingen is lager dan het totaal aantal ontvangen meldingen omdat het meer tijd kost om een melding volledig te registreren. Dit heeft geen invloed op de start van de werkzaamheden. Zodra de melding gedaan is kan de vluchteling na twee dagen aan het werk. De werkgever hoeft niet te wachten op bevestiging van UWV.

Vanaf 1 april geldt een vrijstelling voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een vluchteling uit Oekraïne. Wel moet de werkgever melding doen bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne op grond van de vrijstelling, om het risico op misstanden te signaleren en te verkleinen. De werkgever moet minimaal twee werkdagen voor het ingaan van de werkzaamheden melding gedaan hebben bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne. Vanaf maandag 17 oktober 2022 kunnen werkgevers de melding digitaal doen door het meldformulier te uploaden via het Werkgeversportaal op uwv.nl. Het niet naleven van de meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving hiervan.